Adventure Diver

Program Adventure Diver jest nowością w systemie edukacyjnym PADI. Nurkowie mogą zdobyć certyfikat na poziomie Adventure Diving w ciągu jednego dnia (jednak zalecane jest rozbicie cyklu na 2 dni), a trzy nurkowania w ramach tego kursu będzie można zaliczyć jako nurkowania w ramach AOWD, jeżeli nurek planuje kontynuację edukacji. Nurek może otrzymać oba certyfikaty (Adventure Diving oraz AOWD) lub zdecydować się na wzięcie udziału w całym kursie AOWD i otrzymać jeden certyfikat.

Warunki wstępne, aby zakwalifikować się na kurs PADI Adventure Diver, kandydat musi:

być certyfikowanym nurkiem PADI Open Water Diver (OWD) lub posiadać nurkowy stopień w innej organizacji – odpowiednik OWD
mieć ukończone 15 lat (lub 12 lat dla Adventure Diver Junior)

%d bloggers like this: