Dla zaawansowanych

Kurs PADI Adventure Diver

Podczas tego kursu obowiązują 3 wybrane nurkowania. Dwa z nich mogą, ale nie muszą, być nurkowaniami obowiązkowymi w ramach AOWD. Można ukończyć ten kurs nawet w jeden dzień. Nurek, który zakończył program Adventure Diver (3 nurkowania) z nurkowaniem głębokim do maksymalnie 30m posiada certyfikację, uprawniającą go do nurkowania z partnerem do głębokości 30 metrów (mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych). Jednak… Read more →

Adventure Diver

Program Adventure Diver jest nowością w systemie edukacyjnym PADI. Nurkowie mogą zdobyć certyfikat na poziomie Adventure Diving w ciągu jednego dnia (jednak zalecane jest rozbicie cyklu na 2 dni), a trzy nurkowania w ramach tego kursu będzie można zaliczyć jako nurkowania w ramach AOWD, jeżeli nurek planuje kontynuację edukacji. Nurek może otrzymać oba certyfikaty (Adventure Diving oraz AOWD) lub zdecydować… Read more →

Advanced Open Water Diver

Kurs ten nastawiony jest na zapoznanie kursanta z najbardziej popularnymi przedsięwzięciami nurkowymi oraz na rozwinięcie umiejętności nurkowych. Podczas kursu uczestniczy się w 2 nurkowaniach obowiązkowych: nawigacyjnym oraz głębokim, a także w 3 nurkowaniach do wyboru, którymi mogą być: nurkowanie nocne, wrakowe, w suchym skafandrze, z łodzi, w prądzie, wielopoziomowe i z komputerem, neutralna pływalność, poszukiwanie i wydobywanie. Każde z tych… Read more →

DIVEMASTER & ASSISTANT INSTRUCTOR

Kurs Divemastera PADI jest pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem – takim, który traktuje nurkowanie jako zawód. Ale nie każdy z nas nurkujących może zostać Divemasterem – tu liczą się osobiste podejście i przekonania, umiejętność brania odpowiedzialności za innych oraz wiedza, którą potrafimy przekazywać. Jest to pierwszy stopień na tzw. Ścieżce Profesjonalnej PADI, która kończy się… Read more →

EMERGENCY FIRST RESPONSE – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy zapoznaje z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz sposobami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczy jak pomóc poszkodowanym w takich przypadkach jak: astma, atak serca, ataki epileptyczne, dusznica, hiperwentylacja, wyziębienie, krwotoki, odmrożenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, rany, reakcje alergiczne, szok insulinowy, śpiączka cukrzycowa, udar cieplny, ugryzienia i ukąszenia, urazy głowy, szyi, kręgosłupa, oczu, wylewy, wstrząsy, zakrztuszenia, zatrucia, złamania… Read more →