EMERGENCY FIRST RESPONSE – Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs pierwszej pomocy zapoznaje z technikami udzielania pierwszej pomocy oraz sposobami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczy jak pomóc poszkodowanym w takich przypadkach jak: astma, atak serca, ataki epileptyczne, dusznica, hiperwentylacja, wyziębienie, krwotoki, odmrożenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, rany, reakcje alergiczne, szok insulinowy, śpiączka cukrzycowa, udar cieplny, ugryzienia i ukąszenia, urazy głowy, szyi, kręgosłupa, oczu, wylewy, wstrząsy, zakrztuszenia, zatrucia, złamania i zwichnięcia.
POSIADANIE PRZEZ CIEBIE TYCH UMIEJĘTNOŚCI MOŻE ZDECYDOWAĆ O ŻYCIU LUB ŚMIERCI POSZKODOWANEGO

Post navigation

%d bloggers like this: