Kurs PADI Adventure Diver

Podczas tego kursu obowiązują 3 wybrane nurkowania. Dwa z nich mogą, ale nie muszą, być nurkowaniami obowiązkowymi w ramach AOWD. Można ukończyć ten kurs nawet w jeden dzień.
Nurek, który zakończył program Adventure Diver (3 nurkowania) z nurkowaniem głębokim do maksymalnie 30m posiada certyfikację, uprawniającą go do nurkowania z partnerem do głębokości 30 metrów (mieszcząc się w limitach bezdekompresyjnych). Jednak należy podkreślić, iż maksymalna głębokość na jaką nurek może nurkować po kursie Adventure Diver jest określana przez jego wyszkolenie i doświadczenie i zależy od centrum nurkowego jak głęboko pozwolą mu zejść nurkując z nim. To może być do głębokości 30m. Należy pamiętać, iż maksymalna głębokość nie jest tutaj standardem, lecz zaleceniem, ponieważ ważne są warunki panujące na danym nurkowaniu: widoczność, temperatura itp. (Junior Adventure Diver 21 metrów). Po kursie Adventure Diver istnieje możliwość uczestnictwa w niektórych specjalizacjach nurkowych PADI. Nurek z certyfikacją Adventure Diver musi zdobyć certyfikację AOWD aby uczestniczyć w kursie Rescue Diver.
Specjalizacje:
nurkowanie z łodzi, podwodny przyrodnik, podwodny fotograf
Cena kursu: 600zł

%d bloggers like this: