Nurkowanie na nitroksie

Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Pierwszy krok do nurkowań technicznych.
Cena kursu: 600zł

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne, w czasie których kursant poznaje:

  • zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza,
  • sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji
  • teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz na zaplanowaniu i wykonaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu
Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu, sprawdzanie mieszanki, dokumentacja analizy, planowanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu nurek może:

  • nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
  • nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
  • rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver

Wymagania:

  • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
  • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego
  • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia
%d bloggers like this: