Nurkowanie techniczne DSAT

Kursy specjalistyczne PADI
rozwijają i ukierunkowują umiejętności i doświadczenie na obszary odpowiadające konkretnym zainteresowaniom. Uczą planować i prowadzić różnorodne nurkowania specjalistyczne. Każda specjalizacja otwiera możliwość eksploracji fascynujących obszarów podwodnego świata. 
Po każdym kursie specjalistycznym otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat danej specjalizacji. 
Programy kursów specjalistycznych są bardzo różnorodne, większość wymaga wykonania w zależności od specjalizacji od dwóch do czterech nurkowań oraz zdobycia potrzebnej wiedzy teoretycznej w trakcie wykładów i podczas omawiania nurkowań przez instruktora. 

Kursy Specjalistyczne PADI:

 • nurkowanie na wraku
 • nurkowanie głębokie
 • nawigacja podwodna
 • nurkowanie na nitroksie
 • nurkowanie nocne
 • nurkowanie ze skuterem
 • podwodna fotografia
 • doskonała pływalność
 • poszukiwanie i wydobywanie
 • suche skafandry
 • nurkowanie w górach
 • nurkowanie podlodowe
 • specjalista sprzętu

Nurkowanie na Wrakach Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Kurs ten przybliży Ci problematykę związaną z nurkowaniem na wrakach, da teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak planować i bezpiecznie przeprowadzać nurkowanie wrakowe. 
Cena kursu: 600zł

Zajęcia teoretyczne rozwijają następujące zagadnienia:

 • nurkowanie na wrakach a przepisy prawa
 • ryzyko związane z nurkowaniem wrakowym
 • wymagane techniki nurkowania
 • poszukiwanie i badanie podwodnych wraków
 • wykonywanie map wraków
 • penetracja wraku

Na zajęcia praktyczne składają się 4 nurkowania na głębokość do 40 m:

 • pierwsze nurkowanie ma na celu przyzwyczajenie kursanta do specyfiki nurkowania na wraku i do metod nawigacji
 • drugie nurkowanie poświęcone jest wykonywaniu map i ocenie możliwej penetracji wraku
 • trzecie nurkowanie to praktyczne ćwiczenia penetracji wraku na zewnątrz
 • czwarte nurkowanie podzielone jest na 2 części. W czasie pierwszej części kursant wykonuje penetrację wraku pod nadzorem instruktora, podczas drugiej wykonuje ją już samodzielnie.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy PADI uprawnia do:

 • planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków,
 • wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostająć w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia


Nurkowanie głębokie (Deep Diving) 
Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Uczestnictwo w kursie pozwala pogłębić wiedzę teoretyczną, zdobyć nowe umiejętności nurkowe i zwiększyć Twój zasięg eksploracji głębin.
Cena kursu: 600zł

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które rozwijają zagadnienia takie jak:

 • dlaczego i jak nurkować głęboko
 • limity głębokości
 • sprzęt do nurkowania głębokiego
 • techniki stosowane w nurkowaniu głębokim
 • narkoza azotowa (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
 • choroba dekompresyjna (powtórzenie wiadomości z kursu AOWD)
 • latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry i nurkowanie wysokościowe
 • planowanie nurkowania przy użyciu RDP (powtórka)
 • Zajęcia praktyczne polegające na zaplanowaniu i wykonaniu 4 nurkowań na głębokościach od 18m do 40 m.

Uprawnienia:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Głębokościowy (Deep Diver) PADI pozwala na nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach do 40 m.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równorzędnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nawigacja podwodna
Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat nawigacji pod wodą i posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne nurkowania nawigacyjne.
Cena kursu: 300zł

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 • znaczenie nurkowania nawigacyjnego
 • określanie odległości pod wodą
 • nawigacja naturalna pod wodą
 • korzystanie z wzorów nurkowych
 • nawigacja z kompasem
 • odnajdywanie miejsc nurkowych

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których będziemy ćwiczyć umiejętności nawigacyjne.
Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie na Nitroksie Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Celem kursu jest zapoznanie nurka z teorią, procedurami, zasadami bezpieczeństwa, ryzykiem i korzyściami związanymi z bezdekompresyjnymi nurkowaniami na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nurek zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych. Pierwszy krok do nurkowań technicznych.
Cena kursu: 600zł

Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne, w czasie których kursant poznaje:

 • zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza,
 • sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie na wzbogaconym powietrzu i zasady jego konserwacji
 • teorię dotyczącą wykorzystania tlenu w nurkowaniu i unikania zagrożeń z tym związanych

Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance oraz na zaplanowaniu i wykonaniu 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu
Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu, sprawdzanie mieszanki, dokumentacja analizy, planowanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu. Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.
Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu nurek może:

 • nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
 • nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
 • rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver

Wymagania:

 • ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nurkowanie Nocne Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Nurkowanie nocą, kiedy panują zupełnie odmienne warunki niż w dzień, stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę.
Cena kursu: 300zł

Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z:

 • technikami nurkowania w nocy
 • sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym
 • przedstawicielami nocnych form życia podwodnego
 • zasadami planowania nurkowania nocnego
 • prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy
 • Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

Uprawnienia:
Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować, przeprowadzać i logować nurkowania nocne.
Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równoważnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Nurkowanie ze skuterem Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Jeśli chcesz zobaczyć więcej oraz oszczędzić powietrze, czyli efektywniej wykorzystać czas Twojego nurkowania, to ten kurs jest w sam raz dla Ciebie. Podczas realizacji programu nauczysz się technik potrzebnych, aby bezpiecznie nurkować ze skuterem.
Cena kursu: 500zł 
Wymagania:

 • certyfikat Open Water Diver PADI lub równoważny
 • ukończone 12 lat
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Kurs obejmuje: 
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym dwa nurkowania na wodach otwartych w czasie których zwrócimy uwagę na:

 • planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z nurkowaniem przy wykorzystaniu skuterów podwodnych
 • zagadnienia dotyczące sprzętu, takie jak: odpowiednie używanie akumulatorów, sposób konserwacji, środki ostrożności i ochrona przed zalaniem
 • określanie zasięgu i punktów zwrotnych w czasie nurkowania ze skuterem,
 • najczęstsze awarie skuterów i ich zapobieganie
 • ryzyko związane z nurkowaniem ze skuterem oraz techniki i procedury unikania niebezpieczeństw.
 • techniki pozwalające unikać uszkadzania delikatnego podwodnego życia

Fotografia podwodna Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Bez względu na to, gdzie nurkujesz, wszędzie znajdziesz pod wodą coś ciekawego i niesamowitego, co będziesz chciał uwiecznić, by móc podzielić się wrażeniami z bliskimi, albo po prostu zachować dla siebie na zawsze. Możliwość taką daje Ci fotografowanie pod wodą, które dzięki dzisiejszej technice, stało się łatwe i dostępne dla każdego. 
Kurs obejmuje:

 • planowanie, organizowanie, techniki, problemy i zagrożenia związane z fotografowaniem pod wodą
 • zasady fotografowania, kompozycję, rodzaje filmów, fotografowanie przy użyciu flesza i bez,
 • sposoby posługiwania się aparatem
 • przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczanie sprzętu do fotografowania

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równorzędnego
 • opinia lekarz o dobrym stanie zdrowia

Doskonała Pływalność Neutralna Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Celem kursu jest doskonalenie umiejętności utrzymywania zerowej pływalności w czasie nurkowania, co pozwala na wydłużenie czasu pobytu pod wodą dzięki mniejszemu zużyciu powietrza i mniejszemu zmęczeniu nurka, a także czerpanie większej przyjemności z nurkowania.
Cena kursu: 300zł 
Kurs obejmuje:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, przybliżające kursantowi zagadnienia związane z doskonałą pływalnością, takie jak pływalność pod wodą, balast, opływowa sylwetka, wizualizacja, kondycja fizyczna.
Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Poszukiwanie i wydobywanie Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Kurs ten pozwala na zdobycie bardzo praktycznych umiejętności poszukiwania pod wodą przedmiotów oraz sprawnego i bezpiecznego ich wydobywania na powierzchnię. Opanowanie tej sztuki pozwoli na odnalezienie i odzyskanie rzeczy zgubionych w czasie nurkowania lub takich, które przez przypadek znalazły się za burtą.
Kurs obejmuje:

 • planowanie, organizowanie, procedury, techniki, problemy i zagrożenia związane z podwodnymi poszukiwaniami i wydobywaniem obiektów
 • nurkowanie w warunkach słabej widoczności i techniki nawigacji pod wodą
 • właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektu, w tym użycie lin i kołowrotków oraz różnych sposobów poszukiwania
 • właściwe techniki i zasady bezpieczeństwa przy wydobywaniu obiektów z użyciem różnych przyrządów

Wymagania:

 • ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równorzędnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Nurkowanie w Suchym Skafandrze Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

Kurs umożliwia zdobycie wiedzy na temat typów suchych skafandrów, zasad ich użytkowania i konserwacji a także umiejętności nurkowania w nich. Suchy skafander zapewni Ci komfort nurkowania w zimnej wodzie, dzięki czemu będziesz mógł nurkować przez cały rok i wydłużysz czas spędzany pod wodą.
Cena kursu:  600zł
Kurs obejmuje:

Zajęcia teoretyczne obejmujące:

 • podstawowe wiadomości dotyczące ciepła i jego utraty w wodzie
 • porównanie właściwości mokrego i suchego skafandra
 • budowę suchego skafandra
 • dodatkowe wyposażenie, systemy balastu
 • regulację pływalności
 • konserwację, utrzymanie, przechowywanie oraz pakowanie suchego skafandra
 • drobne naprawy skafandra
 • sytuacje awaryjne w czasie nurkowania w suchym skafandrze
 • wskazówki dotyczące nurkowania w suchym skafandrze

Zajęcia praktyczne, na które składają się jedno nurkowanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych. Kursant uczy się technik nurkowania w suchym skafandrze i radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. 
Uprawnienia: 
Uzyskanie certyfikatu umożliwia planowanie, organizowanie i nurkowanie w suchych skafandrach.
Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • certyfikat PADI OWD lub równoważny
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie Górskie Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Nurkowanie na wysokości powyżej 300 m n.p.m. określane jest mianem nurkowania wysokościowego. Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne i na 300 m n.p.m. zmienia się ono już na tyle, że konieczne staje się zastosowanie specjalnych procedur dotyczących korzystania z tabel i komputerów nurkowych. Bezpieczne nurkowanie górskie wymaga zatem specjalistycznej wiedzy, która zostaje przekazana na kursie.
Wodę w zbiornikach górskich cechuje zwykle niska temperatura, jednak jej czystość, przejrzystość i bogactwo form życia nie występujących na mniejszych wysokościach zapewnia niezapomniane wrażenia.
Kurs obejmuje:

 • planowanie, organizację, procedury, techniki, problemy i ryzyko związane z wysokością
 • specjalne procedury RDP, obowiązujące w czasie nurkowania powyżej 300 m n.p.m.
 • przystanki bezpieczeństwa i procedury dekompresji awaryjnej
 • stosowanie sprzętu specjalistycznego
 • nurkowanie w warunkach słabej widoczności
 • przyczyny, oznaki, symptomy i zapobieganie hipoksji i hipotermii w czasie nurkowania w górach

Wymagania:

 • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców)
 • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równorzędnego
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Nurkowanie Podlodowe Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Nurkowanie podlodowe jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rodzajów nurkowania w polskich wodach, ale równocześnie najbardziej wymagającym i trudnym. Do bezpiecznego nurkowania pod lodem konieczne jest jego dokładne zaplanowanie, przygotowanie sprzętu, wybór odpowiedniego miejsca i wykonanie przerębla. Celem kursu jest pokazanie nurkowi uroków podlodowego świata i odpowiednie przygotowanie go, by mógł tam bezpiecznie nurkować.
Cena kursu: 700zł
Zajęcia teoretyczne poświęcone są między innym następującym zagadnieniom:

 • wymagania sprzętowe
 • wyposażenie
 • przygotowanie do nurkowania
 • przeprowadzenie nurkowania
 • sytuacje awaryjne pod lodem
 • hipotermia

Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu trzech nurkowań pod lodem.

Pierwsze nurkowanie jest podlodową wycieczką prowadzoną przez instruktora lub jego asystenta. Kolejne dwa nurkowania nurkowie planują sami i wykonują je w parach, zmieniając się rolami: nurek, który prowadził pierwsze nurkowanie oddaje tę rolę partnerowi.
Uprawnienia
Ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu umożliwia:

 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań rekreacyjnych pod lodem w warunkach lepszych lub takich samych, jakie panowały na kursie
 • nurkowanie pod lodem w strefie naturalnego światła, i penetrację obszaru do 39 metrów od powierzchni (odległość mierzona w pionie i poziomie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat
 • certyfikat AOWD lub równorzędny
 • wyposażenie nurkowe odpowiednie do warunków w miejscu nurkowania
 • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

 

Specjalista sprzętu nurkowego Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Jak ważny jest sprawny i dobrze zadbany sprzęt w czasie nurkowania wie każdy nurek. Podstawowe informacje dotyczące sposobów prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem przekazywane są już na kursie na stopień podstawowy, jednak wiedzy takiej nigdy nie jest za wiele. Jest to jedyna specjalizacja, przy której nie wykonuje się nurkowań.
Kurs w czasie dwóch wykładów teoretycznych pozwoli Ci zapoznać się bliżej z:

 • teorią i zasadami funkcjonowania sprzętu nurkowego,
 • zalecanymi sposobami konserwacji, utrzymania i przechowywania sprzętu
 • częstymi problemami ze sprzętem i zalecanym profesjonalnym rozwiązywaniem ich
 • prostymi propozycjami wygodnego skonfigurowania sprzętu
 • najnowszym sprzętem nurkowym

Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: