Nurkowanie w górach

Nurkowanie Górskie Specjalizacja jest zaliczana do stopnia Master Scuba Diver PADI
Nurkowanie na wysokości powyżej 300 m n.p.m. określane jest mianem nurkowania wysokościowego. Wraz ze wzrostem wysokości maleje ciśnienie atmosferyczne i na 300 m n.p.m. zmienia się ono już na tyle, że konieczne staje się zastosowanie specjalnych procedur dotyczących korzystania z tabel i komputerów nurkowych. Bezpieczne nurkowanie górskie wymaga zatem specjalistycznej wiedzy, która zostaje przekazana na kursie.
Wodę w zbiornikach górskich cechuje zwykle niska temperatura, jednak jej czystość, przejrzystość i bogactwo form życia nie występujących na mniejszych wysokościach zapewnia niezapomniane wrażenia.
Kurs obejmuje:

  • planowanie, organizację, procedury, techniki, problemy i ryzyko związane z wysokością
  • specjalne procedury RDP, obowiązujące w czasie nurkowania powyżej 300 m n.p.m.
  • przystanki bezpieczeństwa i procedury dekompresji awaryjnej
  • stosowanie sprzętu specjalistycznego
  • nurkowanie w warunkach słabej widoczności
  • przyczyny, oznaki, symptomy i zapobieganie hipoksji i hipotermii w czasie nurkowania w górach

Wymagania:

  • ukończone 10 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców)
  • posiadanie certyfikatu PADI OWD lub stopnia równorzędnego
  • opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia
%d bloggers like this: