Tag Archive for Dla początkujących

Adventure Diver

Program Adventure Diver jest nowością w systemie edukacyjnym PADI. Nurkowie mogą zdobyć certyfikat na poziomie Adventure Diving w ciągu jednego dnia (jednak zalecane jest rozbicie cyklu na 2 dni), a trzy nurkowania w ramach tego kursu będzie można zaliczyć jako nurkowania w ramach AOWD, jeżeli nurek planuje kontynuację edukacji. Nurek może otrzymać oba certyfikaty (Adventure Diving oraz AOWD) lub zdecydować… Read more →

Scuba diver (płetwonurek) 10-16lat

Scuba Diver. Kurs ten składa się z 3 pierwszych zajęć teoretycznych, 3 pierwszych zajęć basenowych i 2 pierwszych nurkowań z kursu Open Water Diver. Nurkowie PADI Scuba Divers otrzymują certyfikaty i są kwalifikowani do nurkowania tylko z nurkami profesjonalnymi PADI (od Divemastera i wyżej). Ten typ certyfikacji jest idealny dla tych osób, które mają zbyt małą ilość czasu, aby ukończyć… Read more →

Open Water Diver nurkowanie samodzielne 16lat+

Płetwonurek PADI OWD posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające uczestnictwo w nurkowaniach rekreacyjnych bez jakiegokolwiek nadzoru, może planować, kierować i przeprowadzać bezdekompresyjne nurkowania w wodach otwartych przy współuczestnictwie drugiego płetwonurka – partnera. Maksymalna dopuszczalna głębokość 18m. Może uczestniczyć w kursach zaawansowanych PADI. W czasie 5-ciu zajęć basenowych w kompletnym sprzęcie nurkowym wykonywany jest cykl ćwiczeń, pozwalających później na łatwiejszy… Read more →