Tag Archive for Open Water Diver

Open Water Diver nurkowanie samodzielne 16lat+

Płetwonurek PADI OWD posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające uczestnictwo w nurkowaniach rekreacyjnych bez jakiegokolwiek nadzoru, może planować, kierować i przeprowadzać bezdekompresyjne nurkowania w wodach otwartych przy współuczestnictwie drugiego płetwonurka – partnera. Maksymalna dopuszczalna głębokość 18m. Może uczestniczyć w kursach zaawansowanych PADI. W czasie 5-ciu zajęć basenowych w kompletnym sprzęcie nurkowym wykonywany jest cykl ćwiczeń, pozwalających później na łatwiejszy… Read more →